Vinova loza sorte


sorte vinove loze
Šta je vinova loza?
Vinova loza pripada rodu skrivenosemenica iz familije Vitaceae (lozice). Rod kome pripada vinova loza obuhvata oko 60 vrsta drvenastih puzavica, od kojih se samo nekoliko uzgaja. Vinova loza prvi put je posađena na ovim prostorima na Fruškoj gori i u okolini Smedereva na Zlatnom brdu, za vreme vladavine cara Proba (Marcus Aurelius Probus, vladao 276.-282. godine). Upravo u okolini Smedereva je i začeta autohtona sorta grožđa Smederevka, koja je dobila ime po gradu Smederevu.

U ponudi imamo sledeće sorte vinove loze:

Stone sorte vinove loze:

Vinske sorte vinove loze: